Analytics

Τα Marsh Global Analytics (MGA) δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων ώστε να μπορούν να χαράξουν τη στρατηγική τους βασισμένοι σε αυτή την γνώση και ιδανικά να μειώσουν το κόστος τους.

Analytics

Η Marsh, έχει θέσει στην υπηρεσία των πελατών της τα Marsh Global Analytics (MGA), υπηρεσία που βοηθάει τις επιχειρήσεις μέσα από τον τεράστιο όγκων δεδομένων που διαθέτει η Marsh να βρουν πληροφορίες για κινδύνους που θα βοηθήσουν στον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η διαδικτυακή πύλη, Marsh Global Βenchmarking Portal, οι αναλογιστικές,στατιστικές και οικονομικές αναλύσεις καθώς και η πλατφόρμα Marsh Analytical Platform (MAP).

Η Marsh δημιούργησε την πλατφόρμα MAP και μια νέα εφαρμογή για κινητά, την iMAP για να παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε αναλύσεις, επιτρέποντας σε όσους τις χρησιμοποιούν να κατανοήσουν καλύτερα τη μεταβλητότητα των κινδύνων και εν τέλει να οδηγηθούν σε καλύτερη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων.

Η βραβευμένη αυτή εφαρμογή iMAP δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μπορούν να συνδυάσουν τα δεδομένα με τις συγκριτικές αξιολογήσεις/benchmarking της Marsh για την αναγνώριση των κινδύνων και τις πιθανές επιπτώσεις τους, να καθορίσουν τα επίπεδα ανοχής της επιχείρησης σε αυτούς, να προσομοιώσουν την πιθανή απώλεια στο δικό τους, μοναδικό προφίλ κινδύνου και να δημιουργήσουν εναλλακτικά μοντέλα μεταφοράς κινδύνων αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των βέλτιστων λύσεων. Η εφαρμογή iMAP βοηθά ουσιαστικά με τη γνώση που παράγει στο να μειώσουμε το συνολικό κόστος κινδύνου (Total Cost of Risk -TCOR).

Η νέα πλατφόρμα και η εφαρμογή της υποστηρίζεται από τα τρία κέντρα εξειδίκευσης της Marsh:

  • Risk Economics: τα MGA Risk Economics προσφέρουν Risk Financing Optimization (RFO), δηλαδή ανάλυση της βέλτισης μεταφοράς κινδύνου και των ασφαλιστικών δομών για τη μείωση του συνολικού κόστους κινδύνου, που βοηθάει στη διάρθρωση ασφαλιστικών προγραμμάτων με τον πιο  αποδοτικό τρόπο.
  • CAT Modeling: Οι σεισμοί, το χαλάζι, οι πλημμύρες, οι τυφώνες και οι ανεμοστρόβιλοι αποτελούν τα πιο καταστροφικά γεγονότα με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, ωστόσο και η τρομοκρατία ή και οι πανδημίες μπορεί να αποβούν αρκετά δαπανηρές περιπτώσεις όταν συμβούν. Ενώ, σε πολλές χώρες η ευθύνη ενός εργοδότη απέναντι στους υπαλλήλους του μπορεί να εγείρει αποζημιώσεις μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, επιβαρύνοντας έτσι το ύψος των απωλειών. Το CAT Modeling χρησιμοποιεί την τεχνολογία για την αξιολόγηση της έκθεσής σας στους κινδύνους και για να βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα και να ποσοτικοποιήσετε τους κινδύνους αυτούς.
  • Benchmarking: Η βάση δεδομένων Benchmarking είναι από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας για την ανάλυση των κινδύνων και ένα από τα βασικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων στην λήψη των αποφάσεων τους σε θέματα διαχείρισης κινδύνου. Οι ειδικοί μας στις συγκριτικές αξιολογήσεις έχουν δημιουργήσει το Benchmarking portal όπου αναλύουμε χιλιάδες συναλλαγές για ομοειδής ομάδες παρουσιάζοντας  τις τάσεις της αγοράς ενώ τα ισχυρά αυτά δεδομένα υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις μας με τους ασφαλιστές.

Επενδύοντας στα Analytics

Τα τελευταία χρόνια η Marsh έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στον τομέα αυτό που ξεχωρίζει για την: 

  • Πληρότητα των δεδομένων: Η συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων περιλαμβάνει περισσότερα από 200.000 συμβόλαια από όλα τα μέρη του κόσμου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει στοιχεία που στο σύνολό τους καλύπτουν US$75 δισεκατομμύρια σε ασφάλιστρα, US$10 τρισεκατομμύρια σε όρια και US$45 τρισεκατομμύρια σε ασφαλιζόμενες αξίες σε όλους τους βασικούς κλάδους ασφάλισης.
  • Προηγμένη τεχνολογία: Τα στοιχεία που διαχειριζόμαστε στη Marsh, η αναλυτική μας προσέγγιση, η εφαρμογή για tablets που τροφοδοτείται από την εφαρμογή MAP application και συνολικά οι επενδύσεις στην τεχνολογία με πελατοκεντρική κατεύθυνση, δημιούργησαν την καλύτερη στην κατηγορία της πλατφόρμα για πελάτες που βοηθούν στην επιλογή χρηματοδότησης κινδύνων.
  • Δέσμευση στην καινοτομία: Το MGA παρέχει υπηρεσίες αιχμής αφού προσφέρει μελέτες συγκριτικής αξιολόγησης βασισμένες στους κινδύνους που επηρεάζουν τις αλλαγές στην τιμολόγηση λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως για παράδειγμα αλλαγές σε θέματα απαλλαγών, ορίων και προφίλ κινδύνου, προσφέρει ακόμη λύσεις Risk Financing Optimization που επιτρέπουν στα στελέχη να κατανοήσουν σε βάθος το κόστος κινδύνου - και των διακυμάνσεών του.

Επικοινωνία
Διονύσης Βορριάς
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

dionisios.vorrias@marsh.com