ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Τομέας Χρηματοοικονομικής και Επαγγελματικής Ευθύνης (FINPRO) της Marsh είναι εξειδικευμένος στην παροχή λύσεων ασφάλισης των συγκεκριμένων κινδύνων ενώ διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο που αριθμεί περισσότερους από1100 ειδικούς σε όλο τον κόσμο.

Χρηματοοικονομική & Επαγγελματική Ευθύνη

Η προσέγγισή μας, μας επιτρέπει να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη άποψη και αντίληψη των θεμάτων κινδύνου που αντιμετωπίζει ο χρημοτοοικονομικός και επαγγελματικός τομέας, καθώς και τη δυνατότητα να παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις σε πολλά και σύνθετα προβλήματα.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου οι ομάδες μας απαρτίζονται από επαγγελματίες δικηγόρους, αναλογιστές, οικονομολόγους και συμβούλους κινδύνων.

Η ασφαλιστική τοποθέτηση για την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών κινδύνων ευθύνης στους οποίους εκτίθενται οι πελάτες μας περιλαμβάνει πάνω από 50 τύπους καλύψεων σε κάποιες από τις οποίες η Marsh είναι ο αποκλειστικός διαμεσολαβητής. Εντούτοις, οι βασικές καλύψεις είναι οι ακόλουθες:

  • Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών
  • Επαγγελματικής ευθύνης
  • Ευθύνης Εργοδότη
  • Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com