ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η Marsh παρέχει υπηρεσίες για να βοηθήσει τους πελάτες της να διαχειριστούν, συλλέξουν, αναλύσουν και υποβάλουν εκθέσεις αναφορικά με τα δεδομένα και τη ροή εργασίας που σχετίζονται με τους κινδύνους, την ασφάλιση, την διαχείριση απαιτήσεων και τα νομικά θέματα των επιχειρήσεών τους.

Υπηρεσίες Τεχνολογίας για Πελάτες

Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που διαθέτουμε σήμερα είναι το MarshConnect, το CS STARS καθώς και το Marsh Market Information (MMI).

Το MarshConnect είναι μια διαδικτυακή πύλη που εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Λειτουργεί ως βάση δεδομένων σε θέματα κινδύνων και ασφάλισης καιι διευκολύνει την εξυπηρέτηση του πελάτη. Προσφέρει στους πελάτες μας ασφαλή πρόσβαση, 24/7 σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διαθέτει η επιχείρηση καθώς και πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες κινδύνων και ασφάλισης που σχετίζονται με τις εργασίες και το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις ομάδες του πελάτη αλλά και της Marsh να μοιράζονται πληροφορίες, να συνεργάζονται και να διεκπεραιώνουν εργασίες διαδικτυακά, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των τμημάτων Διαχείρισης Κινδύνων.

Το CS STARS καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών στη διαχείριση κινδύνων, καθώς επίσης και των ασφαλιστών και τρίτων διαχειριστών, όπου μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστηρίζουν τη διαχείριση κινδύνων, απαιτήσεων, συμμόρφωσης και δεδομένων.

Το Marsh Market Information, MMI είναι μια πλατφόρμα προηγμένης τεχνολογίας που παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στους ασφαλιστές που συμμετέχουν στο χαρτοφυλάκιο τους. Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές αναλύσεις, μελέτες, αξιολογήσεις και προβλέψεις από τις τρεις μεγάλες εταιρίες αξιολόγησης (AM Best, S&P και Moody's) με οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστών και των ομίλων στους οποίους ανήκουν, διαγράμματα μετοχών, ειδήσεις και αποκλειστικές χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Marsh.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com