ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / BENCHMARKING

Η παγκόσμια πύλη Benchmarking της Marsh παρέχει στους πελάτες, σε πραγματικό χρόνο, εκθέσεις ανά κλάδο, ανά προϊόν και εξειδικευμένες εκθέσεις, μετά από σχετική ζήτηση.

Συγκριτικές Μελέτες / Benchmarking

Η Marsh προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης με εκθέσεις που παράγονται ανά κλάδο, ανά προϊόν, αλλά και εκθέσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μετά από αίτημά τους.

Η βάση δεδομένων της Marsh που υποστηρίζει τις υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης είναι μία  ταχύτατα αναπτυσσόμενη βάση που περιλαμβάνει πληροφορίες από σχεδόν 90.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, με 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε ασφάλιστρα, με 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε όρια και 15,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ασφαλιζόμενη αξία. Η βάση δεδομένων της Marsh καλύπτει τις αγορές, της Ευρώπης, των Η.Π.Α., της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας.

Η εκτενής βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία αυτή της Marsh περιλαμβάνει στοιχεία για:

  • ασφάλιση περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλισης κατά παντός κινδύνου και τρομοκρατικών ενεργειών,
  • ασφαλίσεις ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων της αστικής ευθύνης οχημάτων, αποζημίωσης εργαζομένων καθώς και ασφαλιστηρίων ομπρέλα και υπερβάλλοντος ποσού,
  • χρηματοοιικονομικές και επαγγελματικής ευθύνης ασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων της αστικής ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (D&O), της εμπιστοσύνης υπαλλήλων, της εργοδοτικής και άλλων.

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com