ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Πολλές εταιρίες που αναζητούν μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στο εξωτερικό. Αλλά το ασταθές πολιτικό περιβάλλον μπορεί γρήγορα να καταστρέψει τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Οι πολιτικές συνθήκες αλλάζουν γρήγορα σε κάποιες χώρες. Η κοινωνική αστάθεια και οι δυσμενείς ενέργειες των κυβερνήσεων είναι ανάμεσα στους πιο συνηθισμένους λόγους πολιτικών κινδύνων που εταιρίες και πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν κατά την διεξαγωγή εμπορικών ή επενδυτικών συναλλαγών στις χώρες αυτές.

Πολιτικοί Κίνδυνοι

Στην Marsh έχουμε δημιουργήσει έναν εξειδικευμένο Τομέα Πολιτικών Κινδύνων προκειμένου να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τους κινδύνους που διατρέχουν όταν δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.Το διεθνές μας δίκτυο διαθέτει ειδικούς με γνώσεις όχι μόνο σε θέματα ασφάλισης αλλά και γνώσεις πάνω στον χρηματοπιστωτικό και νομικό χώρο που σε συνδυασμό με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτουν έχοντας συνεργαστεί με ασφαλιστές και ασφαλισμένους από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη άποψη και πρόταση που λειτουργεί προς όφελος των πελατών μας.

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής οικονομική κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις μεταξύ άλλων έχουν δημιουργήσει ένα ασταθές περιβάλλον για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στο εξωτερικό αλλά και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα που τις χρηματοδοτεί διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να εκτεθούν από αθέτηση συμβάσεων ή από πολιτικές παρεμβάσεις που συμβαίνουν στις χώρες αυτές.

Η ασφάλιση πολιτικών κινδύνων μπορεί να είναι ευέλικτη και να καλύπτει από μία και μόνη συναλλαγή μέχρι ένα πλέγμα κινδύνων.

Παρακολουθώντας ανελλειπώς τις τάσεις της αγοράς φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για όλες τις εν δυνάμει επιλογές τους, καθώς και να τους παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουν και αυτοί με την σειρά τους να ενημερώσουν το προσωπικό, το διοικητικό συμβούλιο και τους μετόχους τους.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com