ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η Marsh είναι κυρίαρχος μεσίτης ασφαλίσεων και σύμβουλος στη διαχείριση κινδύνων περιουσίας. Μέσα από τον εξειδικευμένο Τομέα Περιουσίας που έχει δημιουργήσει προσφέρει γνώση, πόρους και τεχνική εξειδίκευση παγκοσμίως προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες να ανιμετωπίσουν τους σχετικούς κινδύνους με επιτυχία.

Περιουσίας

Με εκαντοντάδες ειδικούς σε θέματα διαχείρισης κινδύνων περιουσίας, εξυπηρετούμε τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο και προσφέρουμε μοναδικές λύσεις στην ασφάλιση αλλά και διαχείρισή τους.

Οι ειδικοί μας παρέχουν υπηρεσίες και λειτουργούν ως οι σύμβουλοι των πελατών μας στην ασφαλιστική αγορά, έχοντας γνώση όχι μόνο του κινδύνου αλλά και του κλάδου δραστηριοποίησης του πελάτη και επομένως γνώση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν και τους επηρεάζουν. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας προκειμένου να καταγραφεί όλο το φάσμα των πιθανών κινδύνων στους οποίους ενδεχομένως να εκτίθενται οι επιχειρήσεις τους, ώστε να προσφερθούν οι κατάλληλες λύσεις που θα τους βοηθήσουν να τους αποφύγουν, να τους αμβλύνουν ή να τους μετακυλήσουν. Οι λύσεις που προτείνονται ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στρατηγικούς στόχους της κάθε επιχείρησης, μεγιστοποιώντας κατ' αυτό τον τρόπο την προστασία τους και μειώνοντας το συνολικό κόστος κινδύνων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την τοποθεσία των επιχειρήσεων τους.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com