ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Marsh με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολυεθνικών Πελάτων, Multinational Client Services (MCS) που διαθέτει μπορεί να  βοηθήσει τους πελάτες να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα την έκθεσή τους σε κινδύνους διεθνώς. Τη στιγμή που οι άλλοι μεσίτες ασφαλίσεων βασίζονται σε συνεργασίες, η Marsh διαθέτει και λειτουργεί το δικό της πολυεθνικό δίκτυο - το μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο μεσίτη στον κόσμο, με περισσότερους από 5000 συναδέλφους σε περισσότερες από 100 χώρες.

Εξυπηρέτηση Πολυεθνικών Πελατών

Στην σημερινή παγκόσμια οικονομία οι περισσότερες επιχειρήσεις είτε δραστηριοποιούνται ήδη στην διεθνή αγορά, είτε αποσκοπούν σε αυτό. Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι εμφανίζονται με την παγκοσμιοποίηση. Ταυτόχρονα, η ασφάλιση ελέγχεται όλο και περισσότερο από τις ρυθμιστικές αρχές. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολυεθνικών Πελατών δημιουργήθηκε από την Marsh προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις των πολλαπλών διοικητικών οργάνων.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ειδικεύεται στον σχεδιασμό, τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή πολυεθνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, καθώς επίσης στην εξυπηρέτηση των πελατών μας διεθνώς, μέσω εξειδικευμένων ομάδων που βρίσκονται τοπικά σε κάθε περιοχή όπου και οι πελάτες μας.

Χρησιμοποιώντας τα "Multinational Rules of the Road", ένα σύνολο εργαλείων και πρωτόκολλων διαθέσιμα στην εξυπηρέτηση σύνθετων παγκόσμιων προγραμμάτων, η Marsh είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κόσμου θα προσφερθεί το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών σε όλους τους πολυεθνικούς μας πελάτες.

Η Marsh δημιούργησε επίσης το Insurance Regulatory & Tax Consulting Practice (IRT), το οποίο προσφέρει στις πολυεθνικές εταιρίες υποστήριξη και πληροφορίες που θα τις βοηθήσουν να αξιολογήσουν κινδύνους που τυχόν προκύπτουν συνεπεία μιας ασφάλισης όπως θέματα που επιβάλλει η εκάστοτε ασφαλιστική νομοθεσία, ασφαλιστικοί φόροι και άλλα, προσφέροντας αυτή τη γνώση διεθνώς.

 


Επικοινωνία
Κατερίνα Γραμμέλη
Αθήνα, Ελλάδα
210 817 6000
katerina.grammeli@marsh.com