ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο τομέας Διαχείρισης Απαιτήσεων της Marsh αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 1500 στελέχη και συμβούλους που αντιλαμβάνονται ότι είναι σημαντικό για τους πελάτες να ελέγχουν το συνολικό κόστος κινδύνου (TCOR). Στη Marsh παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις σε όλο το φάσμα των καλυπτόμενων ή μη κινδύνων, γεγονός που μας επιτρέπει να μειώσουμε το κόστος διαχείρισης ζημιών. Η εξειδίκευσή μας στον τομέα αυτό είναι σημαντική για τους οργανισμούς που θέλουν να διαχειριστούν τους κινδύνους τους και να επανέλθουν στην επειχειρηματική τους δραστηριότητα το συντομότερο δυνατόν μετά την επέλευση ενός κινδύνου.

Διαχείριση Απαιτήσεων

Η προσέγγιση της Marsh στη διαχείριση απαιτήσεων παρέχει έναν μοναδικό και αποτελεσματικό συνδυασμό έμπειρων και τεχνικά άρτιων συμβούλων σε όλους τους κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 • Γενικής αστικής ευθύνης
 • Περιουσίας
 • Μεταφορών
 • Αυτοκινήτων
 • Κατασκευών (C.A.R.)
 • Σκαφών αναψυχής
 • Ευθύνης προϊόντων
 • Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (D&O)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα απαιτήσεων

Οι ειδικοί μας στον τομέα Marsh Risk Consulting (MRC) σας βοηθούν στην αναγνώριση των κινδύνων, στην αξιολόγησή τους, στη διαχείρισή τους, καθώς και σε θέματα ιδίας κράτησης των κινδύνων ή χρηματοδότησής τους. Ως ένα παγκόσμιο δίκτυο βοηθούμε στην ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων και στην επιτυχία τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων.

Οι οργανισμοί στηρίζονται στους ειδικούς μας στη διαχείριση ζημιών και στα κατάλληλα συμβουλευτικά εργαλεία ώστε να:

 • υποβάλλουν ολοκληρωμένες και στοιχειοθετημένες απαιτήσεις
 • διαπραγματευτούν και να κλείσουν ανοιχτές ζημιές
 • αξιοποιήσουν παλαιότερες ασφαλίσεις
 • διαχειριστούν προγράμματα απαιτήσεων και διαφωνιών
 • αναπτύξουν εξατομικευμένες λύσεις 

Με την υποστήριξη που μπορούμε να σας παρέχουμε θα επικεντρωθείτε στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας.

Είναι πολύ σημαντικό μια εταιρία να μπορέσει να αποκαταστήσει γρήγορα τις ζημιές που έχει υποστεί από την επέλευση του κινδύνου και να επανέλθει στην αγορά συνεχίζοντας την δραστηρίοτητά της. Βασικό στοιχείο για την επανάκαμψη της επιχείρησης είναι η αποζημίωση από τους ασφαλιστές. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Marsh μπορεί να εξασφαλίσει στην εταιρία ότι κάποιος ασχολείται και φροντίζει για τα συμφέροντά τους, με πλήρη διαφάνεια και γνώση, την στιγμή που πραγματικά το έχει ανάγκη, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποδεκτή αποζημίωση, βάσει των όρων του ασφαλιστικού προγράμματος.


Επικοινωνία
Στέργιος Τσιφτσής
Αθήνα, Ελλάδα
210 817 6000
Stergios.Tsiftsis@marsh.com