Νεα & ΕνδοσκΟπηση

Η Marsh διαθέτει μια μεγάλη βιβλιοθήκη από ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, videos και άλλα, που παρουσιάζουν τις εξελίξεις που υπάρχουν στην αναγνώριση και διαχείριση υφιστάμενων και νέων αναδυόμενων κινδύνων.

 
Το Disaster Recovery Portal της Marsh ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πελάτες αναφορικά με τις μεγαλύτερες καταστροφές που συμβαίνουν παγκοσμίως.  >>
Μέσα από τις παρουσιάσεις του Insurance Market Report η Marsh καλύπτει θέματα που αφορούν στην διακύμανση του κόστους ασφάλισης, τις τάσεις και τις εξελίξεις που υπάρχουν στην ασφαλιστική αγορά.  >>
Αποκτείστε πρόσβαση σε εκθέσεις της Marsh που περιλαμβάνουν από ενδοσκοπήσεις σε θέματα κινδύνων μέχρι και πλήθος ενημερώσεων πάνω σε επίκαιρα θέματα.  >>
Οι εκθέσεις μας παρέχουν μια λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων διαχείρισης κινδύνων.  >>
Τα ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύει η Marsh σε τακτά χρονικά διαστήματα, επικεντρώνονται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων ή σε θέματα που αφορούν σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι.  >>