ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Επί σειρά δεκαετιών η Marsh είναι ηγέτης στην μεσιτεία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αντιμετώπισης κινδύνων στον κλάδο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων παρέχοντας λύσεις και προϊόντα κινδύνων σε χιλιάδες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας αποτελεσματικές στρατηγικές άμβλυνσής τους.

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η παγκόσμια πιστωτική κρίση, οι νομοθετικές αλλαγές και η κυβερνητική παρέμβαση είναι τρεις από τους παράγοντες που έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή του τοπίου στον κλάδο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Εξαιτίας αυτών η διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση σχεδόν κάθε εταιρικού προγράμματος.

Πελάτες, μέτοχοι και νομοθεσία απαιτούν τα ιδρύματα να ενισχύουν τις διαδικασίες αλλά και τις τεχνικές που εφαρμόζουν και ακολουθούν στη διαχείριση κινδύνων ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της έκθεσης σε κινδύνους και της ανταμοιβής.

Ο Τομέας Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Marsh προσφέρει αποτελεσματικές στρατηγικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης που συμβάλλουν στο να μετατρέψουν τον κίνδυνο από παθητικό σε ενεργητικό και συγκεκριμένα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι υπηρεσίες της Marsh προσφέρονται σε:

 • Τράπεζες
 • Security brokers-dealers
 • Συμβούλους επενδύσεων / διαχειριστές περουσιακών στοιχείων
 • Διαχειριστές κεφαλαίων
 • Ασφαλιστικές εταιρίες
 • Χρηματιστηριακές εταιρίες και άλλες επιχειρήσεις του χώρου 

Παρέχονται λύσεις μέσα από μια γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει τις κάτωθι κύριες κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτές:

 • Bankers blanket bond
 • Διακοπής εργασιών
 • Αστικής Ευθύνης και umbrella
 • Ηλεκτρονικού εγκλήματος
 • Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών
 • Εργοδοτικής ευθύνης
 • Λαθών και παραλείψεων
 • Πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Πολιτικών κινδύνων
 • Περιουσίας
 • Τρομοκρατίας και άλλα

Επιπροσθέτως, η Oliver Wyman, εταιρία του Ομίλου μας και κυρίαρχος σύμβουλος προσφέροντας management consulting υπηρεσίες, προσφέρει μοναδικά εργαλεία στην ενσωμάτωση της ανάλυσης των κινδύνων, στην κερδοφορία και στη δημιουργία αξίας.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com