ΧΗΜΙΚΕΣ

Η Marsh παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και πρωτοποριακές λύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, εισαγωγή και χρήση προϊόντων. Οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από την εξειδίκευσή μας είναι μεταξύ άλλων εταιρίες χημικών, πετροχημικών καθώς και βιομηχανίες που η χρήση χημικών ουσιών αποτελεί σημαντικό συστατικό της παραγωγικής τους διαδικασίας αλλά και γενικότερα της δραστηριότητάς τους.

Χημικές

Οι Χημικές εταιρίες αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλο εύρος κινδύνων που σχετίζονται τόσο με τη φύση των προϊόντων τους όσο και των διαδικασιών τους. Τα αναδυόμενα θέματα του κλάδου όπως η επέκταση σε αναπτυσσόμενες αγορές, η διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, η όλο και πιο πολύπλοκη εφοδιαστική αλυσίδα και το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον, έρχονται να προστεθούν σε πιο παραδοσιακούς κινδύνους όπως της πυρκαγιάς, των εκρήξεων, της ασφάλειας των εργαζομένων, της περιβαλλοντικής ευθύνης και να αποτελέσουν εν γένει μέρος των απειλών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του χώρου.

Το σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον, βοήθησε στην ανάπτυξη νέων κινδύνων και έθεσε τη βάση για περαιτέρω προβληματισμό των επιχειρήσεων στην αντιμετώπισή τους.

Η δέσμευση της Marsh να παρέχει υπηρεσίες διαθέτοντας παράλληλα εξειδίκευση, με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης των πελατών της, δημιουργεί μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία για τον πελάτη, μια εμπειρία βασισμένη στην ανάλυση, στην τεχνογνωσία, στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και στην πρόσβαση σε ένα απαράμιλλο δίκτυο ειδικών της Marsh σε όλο τον κόσμο. Η εξειδίκευση της Marsh ανά κλάδο δραστηριοποίησης είναι σημαντική, ιδιαίτερα στον κλάδο Χημικών όπου η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί για τις επιχειρήσεις βασικό εταιρικό στόχο.

Στην Marsh παραμένουμε πάντα καινοτόμοι στην αντιμετώπιση των νέων τάσεων του κλάδου και έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο εύρος ασφαλιστικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

  • εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης ( benchmarking reports)
  • έλεγχο απώλειας περιουσίας και μοντελοποίηση φυσικών κινδύνων
  • απαιτήσεις από ευθύνη προϊόντος και από μαζικές προσφυγές
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα
  • εξαγορές και συγχωνεύσεις
  • σχεδιασμό και εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων
  • enterprise risk management (ERM)

για να αναφέρουμε κάποια από αυτά.


Επικοινωνία
Κατερίνα Γραμμέλη
210 8176000
Fax. 210 817 6030
katerina.grammeli@marsh.com