ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Οι ειδικοί της Marsh στον τομέα της Φαρμακοβιομηχανίας παρέχουν υπηρεσίες και πρωτοποριακές λύσεις σε θέματα κινδύνων για φαρμακευτικές εταιρίες, φαρμακαποθήκες, εταιρίες φαρμακοτροφίμων, βιοτεχνολογίας, ιατρικών συσκευών και αναλωσίμων.

Φαρμακοβιομηχανίας

Ο κλάδος Φαρμακοβιομηχανίας αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις που οφείλονται σε ένα σημαντικό αριθμό εξωτερικών παραγόντων που οδηγούν σε αλλαγές. Η γνώση που διαθέτουμε στους ειδικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις βιοεπιστήμης έχει φέρει την Marsh σε κυρίαρχη θέση στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και διαχείρισης κινδύνων.

  • Η νομοθεσία και οι πράξεις ρυθμιστικών αρχών εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για τα οικονομικά και τη φήμη πολλών επιχειρήσεων του κλάδου.
  • Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα που αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλης μορφής πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να υπονομεύσουν το βασικό προϊόν μιας εταιρίας και κατά συνέπεια την πηγή εσόδων της.
  • Η ασφαλιστική κοινότητα εν τω μεταξύ περιορίζει όλο και περισσότερο την κάλυψη ευθύνης προϊόντος στις εταιρίες του κλάδου.

Στη Marsh έχουμε δημιουργήσει Κέντρα Αριστείας όπου συγκεντρώνουμε όλη τη γνώση και εμπειρία μας για τον κλάδο, παραμένουμε ενήμεροι για τις σύγχρονες οικονομικές τάσεις που τον επηρεάζουν και παρέχουμε πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις σε τομείς όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός προγραμμάτων, η ασφαλιστική τοποθέτησή τους, η εξυπηρέτηση και η διαχείρισή τους.

Σε συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο των θυγατρικών της Marsh & McLennan Companies, παρέχουμε λύσεις και υπηρεσίες που αφορούν σε

  • business risk consulting
  • διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • κίνδυνοι κλινικών δοκιμών
  • πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας

Επικοινωνία

Κατερίνα Γραμμέλη
210 817 6000
Fax: 210 817 6030
katerina.grammeli@marsh.com