ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Οι εργασίες εξόρυξης σε όλο τον κόσμο εκτίθενται σε πλήθος κινδύνων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ένα έργο κατασκευής ή τη λειτουργία ενός ορυχείου. Οι εταιρίες που έχουν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων βρίσκονται πάντα μπροστά από τις άλλες, μειώνοντας τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουν θέματα διακοπής εργασιών, καθυστερήσεις ή απρόβλεπτες απώλειες.

Ορυχείων, Ορυκτών & Μετάλλων

Ο κλάδος Ορυχείων, Ορυκτών και Μετάλλων είναι ένας πολύπλοκος κλάδος ζωτικής σημασίας για την οικονομία μιας χώρας. Ένας κλάδος υψηλού κινδύνου που έρχεται αντιμέτωπος με κινδύνους όπως ατυχήματα αλλά και πολλές άλλες προκλήσεις, όπως η μείωση της οικονομικής φερεγγυότητας του κλάδου και η σταθεροποίηση και γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, κίνδυνοι όπως αυτός της περιβαλλοντικής ευθύνης, δυσκολεύουν τις εταιρίες εξόρυξης να παραμείνουν οικονομικά ανταγωνιστικές.

Ο εξειδικευμένος Τομέας Ορυχείων, Ορυκτών και Μετάλλων της Marsh προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν, να μειώσουν ή και να μετακυλήσουν τους κινδύνους αυτούς στην ασφαλιστική αγορά. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση αναγκών εξόρυξης: μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των κινδύνων, η οποία συνδυάζει ανάλυση αναγκών, εκτίμηση κινδύνων και υποβολή έρευνας αγοράς.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβαλλοντικής ευθύνης: ένα παγκόσμιο δίκτυο ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος βρίσκεται στη διάθεση των πελατών, συμπεριλαμβανομένων και συμβούλων που προσφέρουν εκτιμήσεις/αξιολογήσεις σε θέματα που αφορούν στον αμίαντο, το μόλυβδο, το πυρίτιο και τη χημική μόλυνση.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στο εργατικό δυναμικό: ένας εξειδικευμένος τομέας που αναπτύσσει στρατηγικές για τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού, τη διαχείριση απουσίας από την εργασία, θέματα συμπεριφορών και εργονομίας.

Risk Consulting και Έλεγχος Ζημιών

Οι μηχανικοί του Risk Consulting της Marsh είναι έμπειροι, καταρτισμένοι που κατανοούν τόσο τις απαιτήσεις της αγοράς όσο και τα θέματα του κλάδου και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις ζημιές μέσω των παρακάτω υπηρεσιών:

  • Risk Engineering
  • Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Έλεγχος στόλου (αυτοκίνητων/μηχανημάτων)
  • Εκτίμηση περιβαλλοντικής ευθύνης
  • Προγραμματισμός αντιμετώπισης καταστροφών

Οι επαγγελματίες της Marsh στη διαχείριση κινδύνων είναι σε θέση να διασφαλίσουν τους πελάτες του κλάδου με την καλύτερη κάλυψη, τιμή και όρους και να τους προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διεξοδικές μελέτες due diligence, surety, καθώς και εναλλακτικά προγράμματα χρηματοδότησης των κινδύνων.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com