ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στη Marsh, διαθέτουμε βαθιά γνώση και εμπειρία προσφέροντας παγκοσμίως τις υπηρεσίες μας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας. Περίπου 2.500 είναι οι πελάτες μας διεθνώς, ποιοκτήτες, ιδιοκτήτες θαλαμηγών, ναυλωτές, κάτοιχοι φορτίων, έμποροι, ανάδοχες εταιρίες στην κατασκευή υπεράκτιων εγκαταστάσεων για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και ναυπηγεία.

Ναυτιλίας

Ο κόσμος της ναυτιλίας είναι μια υψηλών απαιτήσεων βιομηχανία με εξαιρετικά μεγάλη έκθεση σε καταστροφικές απώλειες. Είτε ο κίνδυνος αφορά σε επισκευή πλοίου, ναυπήγηση, γενική αβαρία, φυσικές καταστροφές, καθυστέρηση στην εκκίνηση, πόλεμα, τρομοκρατία, παράκτιες δραστηριότητες, απόθεμα, είτε άλλους πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες του χώρου, οι ειδικοί μας είναι διαρκώς σε ετοιμότητα να παρέχουν γνώση και λύσεις για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών τους προκλήσεων.

Ο Εξειδικευμένος Τομέας Ναυτιλίας που διαθέτουμε, με πάνω από 600 ειδικούς σε 30 χώρες, έχει την ικανότητα να αντιδρά άμεσα στις συνεχείς αλλαγές που συμβαίνουν και επηρεάζουν τον χώρο της Ναυτιλίας. Η συγκέντρωση όλης αυτής της εμπειρίας, η δημιουργική σκέψη που διακρίνει τα στελέχη μας σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους, μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σε θέση αιχμής και να αναγνωριζόμαστε διεθνώς ως κορυφαίος σύμβουλος κινδύνου στον τομέα της Ναυτιλίας.

Στην Ελλάδα, μια χώρα που αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον κόσμο, έχουμε στελεχώσει το τοπικό μας γραφείο με προσωπικό υψηλού επιπέδου, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία και πολύχρονη παρουσία στο χώρο των ναυτασφαλίσεων. Η ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρους μεσίτες και τεχνικούς στις ναυτασφαλίσεις αλλά και έμπειρους διαχειριστές ζημιών.

Υπηρεσίες που προσφέρονται διεθνώς

Η ναυτιλία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και τα προϊόντα μας καθορίζουν και τον τρόπο που προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για την εξυπηρέτηση των πελατών μας διεθνώς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυξάνουμε και βελτιώνουμε τις δυνατότητές μας με επαγγελματίες που είναι αφοσιωμένοι στο να προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση και καινοτόμες λύσεις σε τομείς ασφάλισης όπως:

  • Πλοίων (Hull & Machinery)
  • Αστικής Ευθύνης Πλοιοκτήτη - P&I
  • Θαλάσσιων Μεταφορών
  • Πολέμου και Απεργιών
  • Αρπαγής και Λύτρων
  • Απώλειας Εισοδήματος

Επικοινωνία

Μαρία Μαυρουδή
210 817 6000
Fax: 210 817 6030
maria-eirini.mavroudi@marsh.com