ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Μέσα από τον Τομέα Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου της Marsh βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν στον κλάδο τους ανταλλάσσοντας τις καλύτερες πρακτικές, παρέχοντας αξιόλογες πληροφορίες benchmarking και προτείνοντας λύσεις που θα τους βοηθήσουν να μειώσουν το συνολικό κόστος των κινδύνων.

Λιανικού / Χονδρικούο Εμπορίου

Οι εταιρίες λιανικού εμπορίου και καταναλωτικών αγαθών πρέπει να διατηρούν συνεχώς ισχυρές πελατειακές σχέσεις και να διαφυλάττουν την φήμη τους και την ακεραιότητα του εμπορικού τους ονόματος από πιθανές απειλές.

Καθώς η ασφάλεια των τροφίμων καθίσταται υψίστης σημασίας, οι εταιρίες χρειάζεται να κατανοήσουν σε βάθος την εφοδιαστική τους αλυσίδα και να εντοπίσουν τον τόπο προέλευσης των προϊόντων.

Στην ατυχή περίπτωση όπου χρειάζεται μια ανάκληση προϊόντος, οι εταιρίες χρειάζεται να προβλέψουν όλα τα σημαντικά θέματα και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, καθώς και να έχουν στη διάθεσή τους λεπτομερή σχέδια αντίδρασης.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να παραμελούν τις σχέσεις τους με τους εργαζόμενούς τους.  Οι αποδοχές του προσωπικού είναι οριοθετημένες στον τομέα αυτό και η απουσία λόγω ασθενείας εν δυνάμει μπορεί να σημαίνει για την επιχείρηση απώλεια πόρων.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δουλέψει πάνω σε βασικά θέματα κινδύνων όπως:

  • Εργοδοτικοί κίνδυνοι - μείωση της απουσίας λόγω ασθενείας ή απώλειας του προσωπικού
  • Μάρκα και φήμη εταιρίας
  • Φυσικά φαινόμενα
  • Ανάκληση προϊόντος
  • Εφοδιαστική αλυσίδα
  • Πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com