ενεργειασ

Ο κλάδος ενέργειας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής. Οι θεμελιώδεις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο πλούτος, ο κίνδυνος και το κόστος καθορίζονται από την ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης. Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι και ευκαιρίες.

Ενέργειας

Ο Τομέας Ενέργειας της Marsh βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες του κλάδου. Περισσότεροι από 300 ειδικοί της Marsh σε όλο τον κόσμο, οργανωμένοι σε ομάδες με βάση την εξειδίκευσή τους σε προιόντα που αφορούν τους τρεις βασικούς τομείς ενέργειας: upstream, downstream και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέρουν τη γνώση και εμπειρία τους στα θέματα που άπτονται του κάθε τομέα. Αυτή η εξειδικευμένη γνώση εμπλουτίζεται από υπηρεσίες σε risk engineering, project risk management και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ζημιών.

Οι λύσεις που προσφέρουμε προέρχονται από την πρόσβαση και τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με τους μεγαλύτερους ασφαλιστές στον κόσμο, τόσο των αγορών της Ευρώπης και ιδιαίτερα του Λονδίνου, όσο και της Β. Αμερικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Η διαπραγματευτική μας δύναμη βοηθά τους πελάτες μας να απολαμβάνουν τους καλύτερους όρους ασφάλισης στην αγορά.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com