ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Δημόσιος Τομέας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις από αναδυόμενους κινδύνους όπως η γρίπη των πτηνών, η τρομοκρατία, η συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς, μέχρι και θέματα όπως τα εργασιακά, η εταιρική διακυβέρνηση και άλλα.

Δημόσιος Τομέας

Η προσέγγιση που ακολουθούμε στη Marsh στη διαχείριση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και προκλήσεων γίνεται με βάση το είδος του κινδύνου και έτσι βοηθάμε τους οργανισμούς σε κάθε στάδιο, από τη σύλληψη ενός σχεδίου, προγράμματος ή πρωτοβουλίας έως την τελική αξιολόγησή του. Οι αλλαγές δημιουργούν νέες προκλήσεις, αλλά εάν αυτές αντιμετωπισθούν επιτυχώς τα οφέλη που θα φέρει στις κοινότητες θα είναι σημαντικά.

Ο Δημόσιος Τομέας βιώνει σημαντικές αλλαγές:

  • Μεταρρύθμιση ή αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Συνεργασία και κοινές υπηρεσίες
  • Πόροι και αποδοτικότητα - "καταφέρνουμε περισσότερα με λιγότερα"
  • Αλλαγή νοοτροπίας και συνεχής ζήτηση για βελτίωση των υπηρεσιών
  • Απόδοση και φήμη
  • Κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αναγέννηση

που όλα περικλείουν κινδύνους. Η Marsh είναι κορυφαίος στρατηγικός σύμβουλος του Δημόσιου Τομέα, και διαθέτει έμπειρη ομάδα, έτοιμη πάντα να βοηθήσει.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com