ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο εξειδικευμένος Τομέας Δασικών Προϊόντων της Marsh συνδυάζει τις ιδέες και την εμπειρία που διαθέτει με καινοτόμο τρόπο προκειμένου να προσφέρει λύσεις και να δημιουργήσει αξία στους πελάτες της. Οι πελάτες της Marsh επωφελούνται από το εκτενές δίκτυό της και τις σχέσεις που διαθέτει με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες στον κόσμο, τις χρηματοοικονομικές αγορές, χιλιάδες επιχειρήσεις-πελάτες και αμέτρητους παρόχους υπηρεσιών.

Δασικών Προϊόντων

Η επιτυχημένη διαχείριση του προφίλ κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες του κλάδου Δασικών Προϊόντων είναι σημαντική για να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ιδιαίτερα σε επιεχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Marsh διαχειρίζονται θέματα κινδύνων που βοηθούν τους πελάτες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν λύσεις στα πλαίσια διαχείρισης της επιχείρησής τους.

Οι καινοτόμες λύσεις στον κλάδο δασικών προϊόντων περιλαμβάνουν:

  • Risk Fusion™, ένα πρόγραμμα που οικονομικά συγκεντρώνει ασύνδετους κινδύνους
  • Dual trigger programs, μια καινοτομική προσέγγιση στη δόμηση των ιδίων κράτησης κινδύνων
  • M&A και due diligence λύσεις, που εξυπηρετούν στην διαχείριση συγχωνεύσεων και εξαγορών

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com