ΒΙΟΜΗΧΑΝΙαΣ

Στη Marsh κατέχουμε την απαραίτητη εξειδίκευση για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός τομέας σήμερα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αποζημίωση των εργαζομένων, η ανάκληση προϊόντων, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η ραγδαία ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς και η νομοθεσία σε θέματα περιβάλλοντος.

Βιομηχανίας

Ο Τομέας Βιομηχανίας της Marsh απαρτίζεται από περισσότερους από 400 ειδικούς στους κινδύνους, που κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός τομέας σήμερα.

Καινοτομούμε απέναντι στους κλάσικούς αλλά και αναδυόμενους κινδύνους στον κλάδο της βιομηχανίας. Κινδύνους που αφορούν:

  • Εργατικό δυναμικό: Με λύσεις για την πρόσληψη, ανάπτυξη και διατήρηση του σωστού εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβάνοντας συμβουλές άμβλυνσης των κινδύνων για μείωση του αντίκτυπου μιας απώλειας.
  • Ανάκληση προϊόντος και αστική ευθύνη: Οι σύμβουλοί μας στην ανάκληση προϊόντος έχουν εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο βιομηχανίας. Δουλεύουμε με τους πελάτες μας για να προλάβουμε το γεγονός μιας ανάκλησης προϊόντος και για να βοηθήσουμε στην προετοιμασία αντιμετώπισης ενός τέτοιου συμβάντος καταρτίζοντας ένα επικοινωνιακό πλάνο κρίσης και τις κατάλληλες επιλογές αποκατάστασης της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μείωση των συνεπειών από την διακοπή εργασιών αλλά και την προστασία της φήμης της εταιρίας.
  • Εφοδιαστική αλυσίδα και επιχειρησιακή συνέχεια: Βοηθάμε να δημιουργήσετε προγράμματα άμβλυνσης των κινδύνων, να βελτιώσετε την διαδικασία απογραφής και σχεδίασης δικτύου για να αξιολογήσετε και να ποσοτικοποιήσετε τους κινδύνους.
  • Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Οι σύμβουλοί μας βοηθούν στην αναγνώριση και αξιολόγηση των ευθυνών, στη διαχείριση και μεταφορά κινδύνων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων.

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com