ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Τομέας Ακίνητης Περιουσίας της Marsh αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο συμβούλων που βοηθάει τους πελάτες του κλάδου να εντοπίσουν, εκτιμήσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους χρησιμοποιώντας μια σειρά υπηρεσιών και λύσεων.

Ακίνητης Περιουσίας

Η Marsh παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του τομέα Ακίνητης Περιουσίας να μειώσουν τα κόστη τους, να εξομαλύνουν την αστάθεια που υπάρχει, να ενισχύσουν το εμπορικό τους όνομα και να αδράξουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για ανάπτυξη.

Είναι ένας δυναμικός κλάδος που χρειάζεται να μπορεί κανείς να ανταποκριθεί γρήγορα στις ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν, από την ανάπτυξη νέων αγορών μέχρι αλλαγές στη νομοθεσία, στο κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο.

Οι εταιρίες που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους ως πρόβλημα χάνουν πιθανόν αξιόλογες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Στη Marsh πιστεύουμε ότι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον υπάρχουν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να μετατρέψουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Εάν δεν συνεργάζεστε ήδη με την Marsh σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας.

  • Πριν την εξαγορά - Η Marsh μπορεί να διενεργήσει ελέγχους τόσο σε θέματα κινδύνων όσο και στο υφιστάμενο ασφαλιστικό πρόγραμμα, να διευκολύνει τη συμφωνία μέσα από λύσεις για την διαχείριση των κινδύνων και έρευνες γαι τον έλεγχο απώλειας περιουσίας.
  • Ιδιοκτησία - Προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης και χρηματοδότησης κινδύνων για την αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων και τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ κινδύνου προστασίας. Ακόμη διαθέτει ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξυπηρέτησης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση λειτουργικών και φυσικών κινδύνων και εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση απαιτήσεων.
  • Πώληση ακινήτων - Προετοιμασία ενημερώσεων που αφορούν σε due diligence, μείωση/κατάργηση των "deal breakers" μέσα από καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις, επαφές με τους αγοραστές όπου απαιτείται για την έγκαιρη παροχή πληροφοριών σε θέματα κινδύνων και ασφάλισης / ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com