ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η Marsh παρέχει συμβουλευτικές και υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης ζημιών, μέσα από τους εξειδικευμένους τομείς δραστηριοποίησης που αναφέρονται παρακάτω. Οι επαγγελματίες μας εφαρμόζουν την γνώση και την εμπειρία τους σε θέματα που αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησης των πελατών μας και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο εύρος κάλυψης και η μείωση του κόστους που επιφέρουν οι κίνδυνοι.


 
Η Marsh είναι σήμερα ο μεσίτης ασφαλίσεων σε μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες παγκοσμίως καθώς επίσης σε κατασκευαστές αεροσκαφών, διαχειριστές ελικοπτέρων και αεροδρομίων, ενώ αποτελεί τον μεσίτη ασφαλίσεων που επιλέγουν και πολλές μικρότερες επιχειρήσεις στον κόσμο, αλλά και ιδιώτες, ιδιοκτήτες αεροσκαφών. Αποτελεί την επιλογή τους όχι μόνο για την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτο...  >>
Ο Τομέας Ακίνητης Περιουσίας της Marsh αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο συμβούλων που βοηθάει τους πελάτες του κλάδου να εντοπίσουν, εκτιμήσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους χρησιμοποιώντας μια σειρά υπηρεσιών και λύσεων.  >>
Στη Marsh κατέχουμε την απαραίτητη εξειδίκευση για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός τομέας σήμερα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αποζημίωση των εργαζομένων, η ανάκληση προϊόντων, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η ραγδαία ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς και η νομοθεσία σε θέματα περιβάλλο...  >>
Ο εξειδικευμένος Τομέας Δασικών Προϊόντων της Marsh συνδυάζει τις ιδέες και την εμπειρία που διαθέτει με καινοτόμο τρόπο προκειμένου να προσφέρει λύσεις και να δημιουργήσει αξία στους πελάτες της. Οι πελάτες της Marsh επωφελούνται από το εκτενές δίκτυό της και τις σχέσεις που διαθέτει με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες στον κόσμο, τις χρηματοοικονομικές αγορές, χιλιάδες επιχειρήσεις-πελάτες και αμέ...  >>
Ο Δημόσιος Τομέας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις από αναδυόμενους κινδύνους όπως η γρίπη των πτηνών, η τρομοκρατία, η συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς, μέχρι και θέματα όπως τα εργασιακά, η εταιρική διακυβέρνηση και άλλα.  >>
Ο κλάδος ενέργειας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής. Οι θεμελιώδεις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο πλούτος, ο κίνδυνος και το κόστος καθορίζονται από την ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης. Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι και ευκαιρίες.  >>
Στον Τομέα Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας η Marsh παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων για εταιρίες φυσικού αερίου, νερού, ηλεκτρισμού και πυρηνικής ενέργειας. Ειδικευόμαστε στην αναγνώριση γεγονότων, θεμάτων, τάσεων της αγοράς και κανονισμών που μπορεί να επηρεάσουν τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται παραμένοντας κερδοφ...  >>
Ο Τομέας Επικοινωνίας, Μέσων Ενημέρωσης & Τεχνολογίας της Marsh, με την εξειδίκευση που διαθέτει σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο βοηθάει τους πελάτες της στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα κινδύνων.  >>
Στην Marsh αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις για τη διατήρηση της οικονομικής τους σταθερότητας, την προσέλκυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση των ασφαλιστικών τους θεμάτων, το σχεδιασμό της επιχειρησιακής τους συνέχειας, τη διαχείριση των κινδύνων που επηρεάζουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα και εκατομμύρια πρόσθετ...  >>
Μέσα από τον Τομέα Λιανικού / Χονδρικού Εμπορίου της Marsh βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν στον κλάδο τους ανταλλάσσοντας τις καλύτερες πρακτικές, παρέχοντας αξιόλογες πληροφορίες benchmarking και προτείνοντας λύσεις που θα τους βοηθήσουν να μειώσουν το συνολικό κόστος των κινδύνων.   >>
Ο πρωταρχικός στόχος του εξειδικευμένου Τομέα Μεταφορών της Marsh είναι να δημιουργήσει και να προάγει υπηρεσίες και λύσεις κινδύνων σε πελάτες που μεταφέρουν ανθρώπους ή εμπορεύματα σε μεγάλες αποστάσεις, οδικώς ή σιδηροδρομικώς, ή οργανώνουν αυτές τις μεταφορές (π.χ. εταιρίες διακίνησης εμπορευμάτων). Εξυπηρετούμε επίσης άλλους προμηθευτές ή και εταιρίες που εμπλέκονται στον ευρύτερο τομέα των μ...  >>
Στη Marsh, διαθέτουμε βαθιά γνώση και εμπειρία προσφέροντας παγκοσμίως τις υπηρεσίες μας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας. Περίπου 2.500 είναι οι πελάτες μας διεθνώς, ποιοκτήτες, ιδιοκτήτες θαλαμηγών, ναυλωτές, κάτοιχοι φορτίων, έμποροι, ανάδοχες εταιρίες στην κατασκευή υπεράκτιων εγκαταστάσεων για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, φορείς εκμετάλλευσης τερ...  >>
Στον πολυάσχολο τομέα των Νομικών Υπηρεσιών ο χρόνος είναι χρήμα. Το να αποκτήσει κανείς ασφαλιστική προστασία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση. Η Marsh, κυρίαρχος μεσίτης ασφαλίσεων και σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων προσφέρει στις νομικές εταιρίες μια αποκλειστική λύση στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.  >>
Οι εργασίες εξόρυξης σε όλο τον κόσμο εκτίθενται σε πλήθος κινδύνων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ένα έργο κατασκευής ή τη λειτουργία ενός ορυχείου. Οι εταιρίες που έχουν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων βρίσκονται πάντα μπροστά από τις άλλες, μειώνοντας τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουν θέματα διακοπής εργασιών, καθυστερήσεις ή απρόβλεπτες απώλειες.  >>
Με ένα ευρύ δίκτυο ειδικών σε όλο τον κόσμο, ο Τομέας Υγείας της Marsh αναπτύσσει και παρέχει δημιουργικές προτάσεις και λύσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας ταχύτατα εξελισσόμενης αγοράς. Οι ειδικοί μας συνεργάζονται με τους πελάτες μας προκειμένου να αναπτύξουν αποδοτικές λύσεις που αφορούν στην αναγνώριση, μείωση, χρηματοδότηση και διαχείριση των κινδύνων.   >>
Οι ειδικοί της Marsh στον Τομέα Υποδομών κατανοούν ότο στο συγκεκριμένο κλάδο υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα κινδύνων τόσο του Δημόσιου Τομέα όσο και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των δανειστών, όσο και του κατασκευαστικού κλάδου. Βοηθάμε τους πελάτες να διαχειριστούν, να μειώσουν και να αμβλύνουν τον κίνδυνο στα έργα τους και τις επενδύσεις τους με τη διατήρηση της αξίας των κεφαλαίων...  >>
Οι ειδικοί της Marsh στον τομέα της Φαρμακοβιομηχανίας παρέχουν υπηρεσίες και πρωτοποριακές λύσεις σε θέματα κινδύνων για φαρμακευτικές εταιρίες, φαρμακαποθήκες, εταιρίες φαρμακοτροφίμων, βιοτεχνολογίας, ιατρικών συσκευών και αναλωσίμων.  >>
Η Marsh είναι παγκόσμιος ηγέτης στον Τομέα Φιλοξενίας και Τυχερών Παιχνιδιών προσφέροντας συμβουλές και λύσεις μεταφοράς κινδύνων, εξυπηρετώντας από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, resort, καζίνο και εταιρίες τυχερών παιχνιδιών μέχρι εστιατόρια, ταχυφαγεία και άλλες μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.  >>
Η Marsh παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και πρωτοποριακές λύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, εισαγωγή και χρήση προϊόντων. Οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από την εξειδίκευσή μας είναι μεταξύ άλλων εταιρίες χημικών, πετροχημικών καθώς και βιομηχανίες που η χρήση χημικών ουσιών αποτελεί σημαντικό συστατικό της παραγωγικής τους διαδικασίας αλλά και γενικότερα της δραστηριότητάς τους.  >>
Επί σειρά δεκαετιών η Marsh είναι ηγέτης στην μεσιτεία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αντιμετώπισης κινδύνων στον κλάδο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων παρέχοντας λύσεις και προϊόντα κινδύνων σε χιλιάδες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας αποτελεσματικές στρατηγικές άμβλυνσής τους.  >>
Η Marsh περέχει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες της σε όλο το εύρος στον τομέα της Ψυχαγωγίας, από εταιρίες παραγωγής ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών έως και εταιρίες διοργανόσεως συναυλιών ή ειδικών διοργανώσεων, εταιρίες μουσικής παραγωγής και διαφημιστικές.  >>