ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Οι φυσικοί κίνδυνοι όπως σεισμοί, πλημμύρες, χαλάζι, τυφώνες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε μια επιχείρηση. Αλλά μολονότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι απρόβλεπτοι μπορούμε να τους διαχειριστούμε.

Φυσικές Καταστροφές

Οι φυσικοί κίνδυνοι όπως σεισμοί, πλημμύρες, χαλάζι, τυφώνες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε μια επιχείρηση. Αλλά μολονότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι απρόβλεπτοι μπορούμε να τους διαχειριστούμε.

Με την αύξηση των ασφαλίστρων, οι οργανισμοί επανεξετάζουν την προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνου, η οποία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν καλύτερα τα ιδιαίτερα ανοίγματά τους και τις πιθανές ζημιές που μπορεί να υποστούν οι υποδομές τους, ενώ μια σειρά από μέτρα περιορισμού της έκθεσης σε κινδύνους μπορούν να εφαρμοστούν, όπως για παράδειγμα αναβάθμιση στις κτιριακές εγκαταστάσεις τους και άλλα. Μια συμπληρωματική άσκηση σε αυτά είναι η μοντελοποίηση μιας φυσικής καταστροφής, προκειμένου να μετρηθεί η πιθανότητα και η σοβαρότητα εκδήλωσής της ώστε να επιτρέψει στη διοίκηση της επιχείρησης να πάρει καλύτερες αποφάσεις είτε μεταφοράς των κινδύνων στην ασφαλιστική αγορά είτε ιδίας κράτησης, με χρηματοδότησή του.

Σημαντικά ερωτήματα προς διερεύνηση:

  • Είστε ενήμεροι για το ποιο θα μπορούσε να είναι το πιο ακραίο συμβάν που θα μπορούσε να σας συμβεί; Μια απώλεια, για παράδειγμα, που συμβαίνει μια φορά στα 100χρόνια να συμβεί φέτος.
  • Έχουν επανεκτιμηθεί δεδομένα που σχετίζονται με την τοποθεσία και την αξία του ακινήτου σας σε περιοχές ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές;
  • Ποια μέτρα έχετε εφαρμόσει ώστε να μειώσετε την έκθεση σε καταστροφικά γεγονότα;
  • Υπάρχει κίνδυνος να είστε υπέρ ή υπό-ασφαλισμένος για αυτούς τους κινδύνους;

 


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com