ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παραβλέπεται συχνά το γεγονός ότι η τρομοκρατία μπορεί να επηρεάσει με πολλούς τρόπους τους οργανισμούς είτε έμμεσα είτε άμεσα. Οι σύγχρονες τρομοκρατικές επιθέσεις δεν έχουν μόνο αντίκτυπο στην τοποθεσία όπου συμβαίνουν αλλά μπορούν να προκαλέσουν αποκλεισμό δικτύων μεταφοράς σε ολόκληρες πόλεις και επομένως να επηρεάσουν και τις επιχειρήσεις στην διεξαγωγή των εργασιών τους.

Τρομοκρατία

Οι σύγχρονες τρομοκρατικές επιθέσεις μπορεί να διακόψουν την λειτουργία της επιχείρησης από χιλιόμετρα μακριά, με τους υπαλλήλους να δυσκολεύονται να ταξιδέψουν προς το χώρο εργασίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο η τρομοκρατία πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Οι οργανισμοί θα πρέπει ίσως να αναλογιστούν εάν είναι άμεσα εκτεθειμένοι σε τυχόν επίθεσης τρομοκρατίας. Ο κίνδυνος αυξάνεται ιδιαίτερα για επιχειρήσεις με ηχηρά εμπορικά ονόματα ή που είναι εγκατεστημένες σε κτίρια ορόσημο για μια περιοχή ή σε κεντρικές περιοχές. Σχέδια και μέτρα ασφαλείας κρίνονται ως απαραίτητα για μια αποτελεσματική μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο.

Κρίσιμες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν κατά τον σχειδασμό προετοιμασίας του οργανισμού στην αντιμετώπιση ενδεχόμενου τρομοκρατικού χτυπήματος:

  • Έχετε αντιληφθεί ποιες είναι οι διαδικασίες της επιχείρησης που μπορεί να επηρεαστούν από μια τρομοκρατική επίθεση και πώς μπορούν να ανακτηθούν;
  • Οι υπάλληλοί σας μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι εάν μια επίθεση διακόψει την λειτουργία της επιχείρησης;
  • Έχετε αναθεωρήσει το Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας ώστε να συμπεριλάβετε στα σχέδια σας και τον κίνδυνο της τρομοκρατίας;
  • Έχετε κατανοήσει τις διάφορες πτυχές του "πριν, κατά την διάρκεια και μετά" για την προετοιμασία του οργανισμού απέναντι σε μια επίθεση;
  • Έχετε σκεφτεί να μοντελοποιήσετε τις επιπτώσεις μιας τρομοκρατικής επίθεσης;
  • Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, έχετε προστατεύσει την περιουσία σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο,όπως ανθεκτικά τζάμια, φυλασσόμενες εισόδους μακριά από τον δρόμο, χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο ύψος του δρόμου;
  • Εάν πρόκειται να φτιάξετε νέα κτίρια, συνυπολογίζετε την προστασία τους στον σχεδιασμό;

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com