ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τα περιβαλλοντικά ρίσκα μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην χρηματοοικονομική ευημερία ενός οργανισμού και στην αποτελεσματικότητα του να επιτύχει τους οικονομικούς του στόχους. Οι υπάρχοντες και οι προσεχείς κανονισμοί - όπως και οι διακυβερνητικές και λογιστικές τάσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων και ευθυνών - μπορούν να επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις, την φήμη και την υπόληψη.

Στον Τομέα της Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Ευθύνης η Marsh συνδυάζει μερικά από τα καλύτερα και διαφορετικά ταλέντα στον κλάδο ασφάλισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και περιβαλλοντικής ευθύνης. Οι επαγγελματίες μας έχουν υπόβαθρο σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και αντιλαμβάνονται την ανάγκη μιας διεπιστημονικής προσέγγισης για την επίλυση των θεμάτων των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Παρόλο που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν καλυτέρευση στην πρόληψη της ρύπανσης μέσω φυσικών ελέγχων, εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη η τάση να παραβλέπουν ή να υποτιμούν τους λιγότερο εμφανείς τρόπους περιβαλλοντικής καταστροφής.

Κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να ανακαλύψουν πολύ αργά ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιβαλλοντικής ευθύνης που έχουν δεν είναι αρκετά περιεκτικά και τα διοικητικά στελέχη επίσης να έχουν άγνοια ότι φέρουν προσωπική ευθύνη για την καταστροφή.

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις μπορεί εν αγνοία τους να αναλάβουν περιβαλλοντικές ευθύνες. Εμπορικές πράξεις, όπως η συγχώνευση και η εξαγορά, μπορεί να συνεπάγονται τέτοιες ευθύνες, για παράδειγμα την μεταφορά τους από τον έναν συμβαλλόμενο στον άλλο.

Η κοινωνία δεν είναι πρόθυμη να ανεχθεί την καταστροφή του περιβάλλοντος και εργασίες που θεωρούνται ανεύθυνες αναμένουν σημαντικές μομφές από τον Τύπο και το κοινό.

Σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να αναλογιστείτε:

  • Γνωρίζετε πού έγκειται ο περιβαλλοντικός κίνδυνος στην επιχείρησή σας;
  • Γνωρίζετε ποιες ασφαλιστικές λύσεις υπάρχουν διαθέσιμες για την επίλυση των ιστορικών ευθυνών που δημιουργούνται κατά τις πράξεις συγχώνευσης και εξαγοράς;
  • Έχετε επαρκή ασφάλιση για τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Περιβαλλοντική Ευθύνη οι οποίες φέρουν νέες ευθύνες για την αποκατάσταση;
  • Έχετε υπολογίσει το κόστος ασφάλισης σε σχέση με τις ενδεχόμενες χρηματοοικονομικές ευθύνες που αντιμετωπίζετε;

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com