ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ

Σε αντίθεση με τοπικά γεγονότα, όπως ανεμοστρόβιλοι, σεισμοί ή τρομοκρατικές επιθέσεις, η πανδημία είναι ένας κίνδυνος με παγκόσμιο αντίκτυπο. Έτσι, το ξέσπασμα μια γρίπης, όπως για παράδειγμα αυτής του Η1Ν1, έχει ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό αντιμετώπισης της για την ελαχιστοποιήση της πιθανότητας νοσηρότητας και θνησιμότητας, τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών διαταραχών και την άμβλυνση της έκθεσης της επιχείρησης στον κίνδυνο.

Πανδημίες

Πανδημίες όπως η γρίπη των πτηνών, είναι κίνδυνοι που διαφοροποιούνται σημαντικά από τους συνήθεις που διατρέχει μια εταιρία κατά την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Οι κίνδυνοι από μια ενδεχόμενη πανδημία είναι πολύ ξαφνικοί, έχουν αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο, έχουν επίπτωση με διακοπή των εργασιών και οικονομικές απώλειες και επηρεάζουν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απ' ότι άλλοι κίνδυνοι.

Σε ενδεχόμενη πανδημία η ικανότητα μιας εταιρίας να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά είναι αυτό που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να προστατέψει με επιτυχία το προσωπικό της, τα κέρδη της και τη φήμη της.

Κρίσιμα ερωτήματα που ένας οργανισμός χρειάζεται να απαντήσει όταν ετοιμάζει το σχέδιο δράσης του για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας είναι τα ακόλουθα:

  • Έχετε σκεφτεί τις επιπτώσεις μίας πανδημίας και το πώς αυτές διαφέρουν από τους συνήθεις κινδύνους που απειλούν την επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρίας σας;
  • Έχετε σκεφτεί τις επιπτώσεις από το ξέσπασμα μιας πανδημίας στην επιχείρησή σας και πώς θα ανακάμψετε, ειδικότερα στο ενδεχόμενο απώλειας ποσοστού του ανθρώπινου δυναμικού σας ή στο ενδεχόμενο ενός σοβαρού εθνικού ή παγκόσμιου πλήγματος;
  • Έχετε επανεξετάσει τη στρατηγική σας στη διαχείριση κινδύνου καθώς και το πρόγραμμα επιχειρησιακής συνέχειας (BCM) ώστε να συμπεριλάβουν την εξέλιξη μιας τέτοιας απειλής;
  • Έχετε μια ομάδα άμεσης ανταπόκρισης;
  • Έχετε μια ομάδα διαχείρισης της επιχειρησιακής σας συνέχειας που να μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε ενδεχόμενο ξέσπασμα μιας πανδημίας;

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com