Οικονομικη υφεση

Στην Marsh παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών για να βοηθήσουμε τους πελάτες να αναγνωρίσουν αποτελεσματικότερα τους κινδύνους που διατρέχουν, να αμβλύνουν την έκθεσή τους σε αυτούς και να διαχειριστούν καλύτερα την επιχείρησή τους μέσα σε αυτό το δύσκολο, γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον.

Οικονομική Ύφεση

Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να παραπαίει και πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις που δεν έχουν δει παρόμοιες εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Οι πτωχεύσεις εταιριών έχουν αυξηθεί κατά 50% από το 2007 και ακόμα και οι εταιρίες που δεν έχουν βάλει λουκέτο, αναδιοργανώνονται περιορίζοντας τα έξοδά τους, απολύοντας προσωπικό, σφραγίζοντας εργαστασιακές μονάδες και καθυστερώντας τυχόν αυξήσεις των κεφαλαίων τους.

Η Marsh παρέχει υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες στη διαχείριση πολλών από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και συνδέονται με την οικονομική ύφεση, από τη διαχείριση της αναδιοργάνωσής του οργανισμού, την άμβλυνση των κινδύνων από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους μέχρι την πτώχευση.

Σε όλα αυτά έχετε να προστεθεί και μια σημαντική "βιβλιοθήκη" της Marsh, με εκθέσεις, webcasts και άλλο πολύτιμο υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της διαχείρισης κινδύνων και πως αυτή μπορεί να συστρατευτεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων μιας οικονομικής κρίσης.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com