ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως παραδίδουν προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερα, γρηγορότερα και φθηνότερα από ποτέ άλλοτε. Εντούτοις η πρόοδος αυτή έχει σημάνει και μια αύξηση της πιθανότητας αλλά και της σοβαρότητας των επιπτώσεων για διακοπή στην αλυσίδα εφοδιασμού λόγω των κινδύνων που ελλοχεύουν.

Κίνδυνοι Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Μια σειρά από κινδύνους που επηρεάζουν διαφορετικά σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να αποτρέψουν μια επιχείρηση από το να λάβει μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που αναμένει - από θέματα στο δίκτυο διανομής, από φυσικές καταστροφές, από διεθνείς εμπορικούς περιορισμούς και καταστροφές που προκαλεί ο άνθρωπος.

Σε έναν κόσμο όπου οι πελάτες περιμένουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μια διακοπή στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να αποβεί εξαιρετικά δαπανηρή για την επιχείρηση.

Ιδιαίτερα οι οργανισμοί που βασίζονται σε εταιρίες προμηθευτές του εξωτερικού αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι προμηθευτές αυτοί μπορεί να επηρεαστούν στην ομάλη λειτουργία της επιχείρησής τους από λόγους που σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται, όπως για παράδειγμα να συμβαίνουν απεργιακές κινητοποιήσεις, να υπάρχει μόλυνση φυσικών πόρων, διαφθορά και άλλα.

Την ίδια στιγμή το γεγονός ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν γίνει όλο και πιο εκτενείς, πιο διεθνείς, με πολλές μονάδες παραγωγής να εμπλέκονται στη διαδικασία, σημαίνει πως υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστεί και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξή της.

Κρίσιμα ερωτήματα προς διερεύνηση:

  • Έχετε εντοπίσει διαδικασίες στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα που χρειάζεται να προστατευτούν εκ των προτέρων και σε περίπτωση κατάρευσής της αλυσίδας εφοδιασμού να είναι οι πρώτες που θα χρειαστεί να ανακτηθεί η λειτουργία τους;
  • Είσαστε υπερβολικά εξαρτημένοι από έναν ή δύο προμηθευτές;
  • Έχετε εντοπίσει εναλλακτικές πηγές προμηθειών σε περίπτωση μιας κατάρρευσης της αλυσίδας εφοδιασμού;
  • Ανταποκρίνονται οι προμηθευτές σας σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης και συμμορφώνονται με τους νόμους της τοπικής αγοράς;
  • Πιστεύετε ότι οι προμηθευτές σας έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο διασφάλισης της επιχειρησιακής τους συνέχειας, Business Continuity Management;

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com