ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Η Marsh συνεργάζεται με τους καλύτερους ασφαλιστές στην ανάπτυξη προϊόντος για μια σειρά κινδύνων που εντάσσονται στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Το διαδίκτυο και η τεχνολογία των δικτύων εν γένει όπως χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο επιχειρείν. Η ικανότητα τήρησης και διασποράς της πληροφορίας και των δεδομένων μέσα από συνδεδεμένα δίκτυα έχει δημιουργήσει στις πωλήσεις και στο marketing, πιο αποτελεσματικούς τρόπους στην πρόσβαση και άντληση πληροφοριών όπως επίσης έχει επηρεάσει τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση πωλητών και αγοραστών.

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Μολονότι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών είναι αναρίθμητα, το ίδιο είναι και οι κίνδυνοι που μόλις πριν δύο δεκαετίες ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτοι. Κίνδυνοι όπως:

  • Κλοπή ή κακόβουλη χρήση ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων, όπως οικονομικών στοιχείων ή στοιχείων υγείας.
  • Ιοί που μπορούν να καταστρέψουν αρχεία, μηχανήματα, να αχρηστέψουν συστήματα και να διακόψουν την ορθή λειτουργία μιας επιχειρήσης.
  • Απάτη μέσω διαδικτύου.

Δυστυχώς οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν μόλις παραπάνω τείνουν όλο και περισσότερο να εξαιρούνται από τις παραδοσιακές ασφαλίσεις αφού τόσο ή ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης όσο και η ασφάλιση περιουσίας είχαν σχεδιαστεί για να καλύπτουν ευθύνες και υλικές ζημιές περιουσιακών στοιχείων. Ενώ, με το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες δικτύου που αναπτύχθηκαν, η έκθεση σε κινδύνους είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους ηθελημένου ή μη, κακόβουλων ενεργειών και εγκλημάτων.

Για την προστασία σε αυτούς αλλά και σε συναφείς κινδύνους η Marsh προσφέρει προτάσεις διαχείρισης κινδύνων και ασφαλιστικές λύσεις. Ενώ ειδικά σε θέματα ασφάλισης συνεργάζεται με τις πλέον μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην ανάπτυξη προϊόντων που καλύπτουν μεταξύ άλλων:

  • Ευθύνες για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας
  • Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δυσφήμηση
  • Κακόβουλα προγράμματα και ιούς
  • Διακοπή εργασιών από αστοχία δικτύου και υπολογιστών
  • Επιθέσεις, μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις, κλοπή, παραμόρφωση ιστοσελίδας και διαδικτυακός εκβιασμός
  • Τεχνολογικά λάθη και παραλείψεις
  • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com