ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Είναι λίγα αυτά που μπορούν να κάνουν οι διευθυντές και τα στελέχη των επιχειρήσεων για την ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας του επιχειρείν και του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν. Ωστόσο, πολλά μπορούν να γίνουν για την προστασία της προσωπικής τους περιουσίας.

Ευθύνη Διευθυντών & ΣτελεχώνΟι Διευθυντές και τα Στελέχη των επιχειρήσεων λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά τους αποτελεί πλέον θέμα διερεύνησης των δικαστικών και εποπτικών αρχών.
Οι μέτοχοι ασκούν πολλές φορές πιέσεις στη διοίκηση της εταιρίας για ταχύτερες αλλαγές και βελτιώσεις προκειμένου η επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον. Αν και δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για την προστασία των Διευθυντών και Στελεχών από τυχόν ευθύνη τους, η ασφάλιση D&O μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την άμβλυνση του κινδύνου που διατρέχει μια επιχείρηση.
Ο εξειδικευμένος Τομέας της Marsh, FINPRO μπορεί να παρέχει ασφάλιση σχεδιασμένη να προστατέψει τα στελέχη μιας επιχείρησης από την ευθύνη παραβίασης καθηκόντων που προκύπτει συνεπεία μιας αμέλειας, ενός λάθους ή παράλειψης.
Μπορούμε ακόμη να προσφέρουμε λύσεις για να προστατεύσουμε τους πελάτες όταν πρωτοβουλίες και αποφάσεις τους σε θέματα στρατηγικής απαιτούν μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com