ΕΥΘΥΝΗ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις σε σχέση με την παραγωγή, την πώληση και τη διανομή των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν στην εγγύηση του προϊόντος που συνδέεται με την απόδοσή του. Η ανάκληση ενός προϊόντος εάν δεν γίνει σωστά μπορεί να καταστρέψει τη φήμη και τις εισπράξεις μιας εταιρίας, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το μέγεθος, ο τομέας, η τοποθεσία και το όνομα της.

Ευθύνη & Ανάκληση Προϊόντος

Η πρόσφατη ανάκληση παραπάνω από 420 προϊόντων που είχαν μολυνθεί με τον SUDAN 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο - με ένα κόστος που υπολογίζεται σε περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ - αποδεικνύει ουσιαστικά τον μεγάλο κίνδυνο από ευθύνη προϊόντος.

Λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι το όνομα μιας εταιρίας μπορεί να ζημιωθεί ανεπανόρθωτα εάν οι οργανισμοί αποτύχουν να σχεδιάσουν και να οργανώσουν σωστά μια ανάκληση.

Οι κίνδυνοι ευθύνης προϊόντος αυξάνονται για πολλές επιχειρήσεις, δεδομένης της τάσης που υπάρχει για αναζήτηση υλικών ή συστατικών τροφίμων σε μέρη του κόσμου όπου δεν υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί σε ότι αφορά στα ελαττωματικά προϊόντα.

Για παράδειγμα, ένας παραγωγός ηλεκτρονικών μπορεί να μην ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για το ελαττωματικό εξάρτημα που έχει χρησιμοποιηθεί στα προϊόντα του, το οποίο προέρχεται από κάποια άλλη χώρα, στα μάτια όμως των καταναλωτών θεωρείται ως υπεύθυνος για παραβίαση κανόνων ασφάλειας.

Οι νέοι κανονισμοί ασφαλείας επίσης αυξάνουν τις ευθύνες. Η νομοθεσία στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια έχει υποχρεώσει τους κατασκευαστές να ακολουθούν νέες διαδικασίες και να ενημερώνουν για τυχόν θέματα ασφάλειας των προϊόντων τους ώστε να παίρνονται αποφάσεις σχετικά με την ανάκληση προϊόντων.

Κρίσιμα ερωτήματα προς διερεύνηση:

  • Πόσες ανακλήσεις προϊόντων είχατε τα τελευταία πέντε χρόνια;
  • Έχει κάποια ανάκληση γίνει λόγω: σκόπιμης μόλυνσης, τυχαίας μόλυνσης, προβλήματος στις πρώτες ύλες ή από κάποια άλλη αιτία;
  • Η ανάκληση έγινε σε εταιρία που είχατε πρόσφατα εξαγοράσει;
  • Ποια διαδικασία ή μηχανισμό έχετε θέσει για την ανίχνευση κάποιου γεγονότος;
  • Καλύπτονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι από την ασφάλιση ανάκλησης προϊόντος που έχετε; Καλύπτει καταστροφική απώλεια;
  • Είσαστε ενήμεροι για τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία σε όλες τις αγορές στις οποίες λειτουργείτε ή είσαστε διανομέας;

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com