εργοδοτικη ευθυνη

Οι κίνδυνοι που αφορούν στην εργασιακή απασχόληση όταν συμβούν συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο σοβαρών από αυτούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση. Θέματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση, η αδικαιολόγητη απόλυση εργαζομένου, η διάκριση αγγίζουν όλους τους εργοδότες και η έκθεση σε αυτούς μπορεί να εγείρει δικαστικές διαμάχες που εν δυνάμει θα επιφέρουν όχι μόνο μεγάλες οικονομικές απώλειες αλλά και ανεπανόρθωτη ζημιά στη φήμη και το όνομα της επιχείρησης.

Εργοδοτική Ευθύνη

Η ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην αυξημένη έκθεση κινδύνων εργοδοτικής ευθύνης, για θέματα όπως αυτά που περιγράφονται παραπάνω και να μειώσουν τον αντίκτυπο των κινδύνων αυτών και να προστατέψουν την εταιρία από χρηματοοικονομικές απώλειες και όχι μόνο. Οι ασφαλισμένοι μέσα από τον Εξειδικευμένο Τομέα που έχει δημιουργήσει η Marsh για θέματα Εργοδοτικής Ευθύνης μπορούν να επιλέξουν μέσα από ένα πακέτο ολοκληρωμένων καλύψεων που συνδυάζουν την ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων και που σχεδιάστηκαν για να:

  • Μειώσουν το κόστος μεταφοράς των κινδύνων εργοδοτικής ευθύνης.
  • Προστατέψουν την εταιρία, τους διευθυντές και τα στελέχη της, καθώς και τους υπαλλήλους, από απαιτήσεις που έγιναν από παλιούς, σημερινούς ή και εν δυνάμει από μελλοντικούς υπαλλήλους και να
  • Μειώσουν τον κίνδυνο της όποιας δαπανηρής αντιδικίας.

Οι λύσεις της Marsh σχεδιάστηκαν τόσο για μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, όσο και για μεσαίες και μικρές εταιρίες.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com