ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Επαγγελματική ευθύνη έχει εξελιχθεί σε μια ασφάλιση "ευθύνης προϊόντος" του τομέα υπηρεσιών. Η κάλυψη αυτή μπορεί ουσιαστικά να προστατέψει τον ασφαλισμένο έναντι υποχρεώσεων που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος του και να βοηθήσει στην κάλυψη του κόστους υπεράσπισης του συνεπεία μιας απαίτησεις από κάποιο λάθος, παράλειψη ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή και την παροχή υπηρεσιών.

Επαγγελματική Ευθύνη

Η Marsh διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα σε θέματα επαγγελματικής ευθύνης και αναγνωρίζεται ως ηγέτης στην αγορά για τη δημιουργία και ασφαλιστική τοποθέτηση του κινδύνου επαγγελματικής ευθύνης.

Η ομάδα αποτελείται από περισσότερους από 60 επαγγελματίες, αφοσιωμένοι στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλιστικής τοποθέτησης και διαχείρισης απαιτήσεων που συνεργάζονται με τους πελάτες για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Η ομάδα είναι χωρισμένη σε υπό-ομάδες που εστιάζουν στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων σε συγκεκριμένους τομείς. Οι τομείς εξειδίκευσής μας αφορούν σε ειδικότητες και κλάδους όπως:

  • Λογιστές
  • Αρχιτέκτονες και μηχανικούς
  • Εμπορικός κλάδος
  • Κλάδος Υγείας
  • Επαγγελματίες Νομικούς και σχετικές ενώσεις
  • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
  • Έργα
  • Κλάδος Τεχνολογίας, Μέσων ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com