ΑΡΠΑΓΗ & ΛΥΤΡΑ

Εργαζόμενοι πολυεθνικών εταιριών, εργολάβοι, άτομα και οικογένειες με μεγάλη περιουσία μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο απαγωγής, εκβιασμού, κράτησης ή ομηρίας. Είναι περιπτώσεις που μπορεί να καλυφθούν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Απαγωγής /Εκβιασμού.

Αρπαγή & Λύτρα

Εργαζόμενοι πολυεθνικών εταιριών, εργολάβοι, άτομα και οικογένειες με μεγάλη περιουσία μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο απαγωγής, εκβιασμού, κράτησης ή ομηρίας. Είναι περιπτώσεις που μπορεί να καλυφθούν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Απαγωγής /Εκβιασμού.

Κρίσιμα ερωτήματα προς διερεύνηση για επιχειρήσεις και ιδιώτες με έκθεση στους συγκεκριμένους κινδύνους είναι τα παρακάτω:

  • Θα ξέρατε πώς να χειριστείτε μια τέτοια κατάσταση;
  • Πώς θα χειριζόσαστε τις διαπραγματεύσεις με τυχόν απαγωγείς;
  • Πώς θα χειριζόσαστε την τοπική αστυνομία σε μια χώρα όπου ένας άνθρωπός σας έχει απαχθεί;
  • Πώς θα χειριζόσαστε την οικογένεια του θύματος σε περίπτωση που υπήρχε απειλή δημοσιοποίησης της κατάστασης;
  • Πώς θα δικαιολογούσατε ένα μεγάλο ποσό απαγωγής;
  • Ποιος θα είναι εκείνος που θα αναλάβει να επενδύσει χρόνο από την εργασία του προκειμένου να χειριστεί ένα τέτοιο θέμα;

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com