θεματα κινδυνων

Σήμερα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο εύρος κινδύνων, από φυσικές καταστροφές μέχρι τρομοκρατικές ενέργειες και πολιτικούς κινδύνους.
Η Marsh προσφέρει τις στρατηγικές εκείνες και τις λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις όχι μόνο να διαχειριστούν τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτά τα ζητήματα, αλλά και να τα προβλέψουν ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους σε αυτά.

 
Στο σημερινό περιβάλλον η αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό για την μακροημέρευση ενός οργανισμού. Ως εκ τούτου η διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου έχει εξελιχθεί από ένα απλώς καλό θέμα προς συζήτηση σε ένα καθοριστικής σημασίας μέσο για την αντιμετώπιση της όποιας αστάθειας μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό η επίταση ενός κιν...  >>
Εργαζόμενοι πολυεθνικών εταιριών, εργολάβοι, άτομα και οικογένειες με μεγάλη περιουσία μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο απαγωγής, εκβιασμού, κράτησης ή ομηρίας. Είναι περιπτώσεις που μπορεί να καλυφθούν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Απαγωγής /Εκβιασμού.  >>
Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι μια καθοριστική στιγμή για έναν οργανισμό. Δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων, οι επιχειρηματικές πρακτικές εκτίθενται και οι αποφάσεις εξετάζονται εκ των υστέρων. Για να είναι διαχειρίσιμη μια κρίση, πρέπει να υπάρχει μια βαθιά κατανόηση των κινδύνων, δεξιοδικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, τακτικές ασκήσεις για να παραμένει ε...  >>
Ο εξειδικευμένος Τομέας Επενδυτικών Κεφαλαίων, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Private Equity, Mergers & Acquisitions) της Marsh, έχοντας περισσότερους από 130 συμβούλους σε 30 χώρες, έχει προσφέρει μέχρι σήμερα συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και ασφαλιστικά προϊόντα για περισσότερες από 5.000 συναλλαγές τα τελευταία τρία χρόνια που αφορούν σε Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Επενδύσεις, Επενδύσ...  >>
Η Επαγγελματική ευθύνη έχει εξελιχθεί σε μια ασφάλιση "ευθύνης προϊόντος" του τομέα υπηρεσιών. Η κάλυψη αυτή μπορεί ουσιαστικά να προστατέψει τον ασφαλισμένο έναντι υποχρεώσεων που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος του και να βοηθήσει στην κάλυψη του κόστους υπεράσπισης του συνεπεία μιας απαίτησεις από κάποιο λάθος, παράλειψη ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή και την παροχή υπη...  >>
Οι κίνδυνοι που αφορούν στην εργασιακή απασχόληση όταν συμβούν συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο σοβαρών από αυτούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση. Θέματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση, η αδικαιολόγητη απόλυση εργαζομένου, η διάκριση αγγίζουν όλους τους εργοδότες και η έκθεση σε αυτούς μπορεί να εγείρει δικαστικές διαμάχες που εν δυνάμει θα επιφέρουν όχι μόνο μεγάλες οικονομικές απώλει...  >>
Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις σε σχέση με την παραγωγή, την πώληση και τη διανομή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων εγγύησης προϊόντος σε συνάρτηση με την απόδοσή τους. Η ανάκληση ενός προϊόντος εάν δεν γίνει σωστά μπορεί να καταστρέψει τη φήμη και τις εισπράξεις μιας εταιρίας, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το μέγεθος, ο τομέας, η τοποθεσία και το όνομα της.  >>
Είναι λίγα αυτά που μπορούν να κάνουν οι διευθυντές και τα στελέχη των επιχειρήσεων για την ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας του επιχειρείν και του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν. Ωστόσο, πολλά μπορούν να γίνουν για την προστασία της προσωπικής τους περιουσίας.  >>
Η Marsh συνεργάζεται με τους καλύτερους ασφαλιστές στην ανάπτυξη προϊόντος για μια σειρά κινδύνων που εντάσσονται στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Το διαδίκτυο και η τεχνολογία των δικτύων εν γένει όπως χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο επιχειρείν. Η ικανότητα τήρησης και διασποράς της πληροφορίας και των δεδομένων μέσα από συνδεδεμένα δίκτυα έχει δημιουργήσει στις πωλήσεις και στο mar...  >>
Οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως παραδίδουν προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερα, γρηγορότερα και φθηνότερα από ποτέ άλλοτε. Εντούτοις η πρόοδος αυτή έχει σημάνει και μια αύξηση της πιθανότητας αλλά και της σοβαρότητας των επιπτώσεων για διακοπή στην αλυσίδα εφοδιασμού λόγω των κινδύνων που ελλοχεύουν.  >>
Στην Marsh παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών για να βοηθήσουμε τους πελάτες να αναγνωρίσουν αποτελεσματικότερα τους κινδύνους που διατρέχουν, να αμβλύνουν την έκθεσή τους σε αυτούς και να διαχειριστούν καλύτερα την επιχείρησή τους μέσα σε αυτό το δύσκολο, γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον.  >>
Σε αντίθεση με τοπικά γεγονότα, όπως ανεμοστρόβιλοι, σεισμοί ή τρομοκρατικές επιθέσεις, η πανδημία είναι ένας κίνδυνος με παγκόσμιο αντίκτυπο. Έτσι, το ξέσπασμα μια γρίπης, όπως για παράδειγμα αυτής του Η1Ν1, έχει ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό αντιμετώπισης της για την ελαχιστοποιήση της πιθανότητας νοσηρότητας και θνησιμότητας, τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών διαταραχών και την άμβλυν...  >>
Τα περιβαλλοντικά ρίσκα μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην χρηματοοικονομική ευημερία ενός οργανισμού και στην αποτελεσματικότητα του να επιτύχει τους οικονομικούς του στόχους. Οι υπάρχοντες και οι προσεχείς κανονισμοί - όπως και οι διακυβερνητικές και λογιστικές τάσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων και ευθυνών - μπορούν να επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις, την φήμη και την υπόληψη.  >>
Ο τομέας Πιστώσεων της Marsh επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση της ρευστότητας, στην μείωση του κόστους, στην μείωση του δανεισμού, στην αύξηση χρηματοδοτήσεως και στην προστασία έναντι επισφαλών απαιτήσεων.   >>
Η μετρίαση των πολιτικών κινδύνων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των εργασιών στο εξωτερικό, επενδύσεων και συμβολαίων. Έχοντας κάλυψη απέναντι στην πιθανότητα ζημίας από πολιτικές πράξεις ή από την απραξία της εκάστοτε κυβέρνησης, οι εταιρίες είναι ελεύθερες να επικεντρωθούν στην αύξηση των κερδών τους.  >>
Παραβλέπεται συχνά το γεγονός ότι η τρομοκρατία μπορεί να επηρεάσει με πολλούς τρόπους τους οργανισμούς είτε έμμεσα είτε άμεσα. Οι σύγχρονες τρομοκρατικές επιθέσεις δεν έχουν μόνο αντίκτυπο στην τοποθεσία όπου συμβαίνουν αλλά μπορούν να προκαλέσουν αποκλεισμό δικτύων μεταφοράς σε ολόκληρες πόλεις και επομένως να επηρεάσουν και τις επιχειρήσεις στην διεξαγωγή των εργασιών τους.   >>
Οι Φυσικές Καταστροφές, όπως οι σεισμοί, το χαλάζι και οι πλημμύρες, έχουν άμεση επιρροή στην καθημερινότητα μιας επιχείρησης. Παρόλο που αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι προβλέψιμοι, είναι ευτυχώς αντιμετωπίσιμοι.   >>