Η Marsh είναι θυγατρική εταιρία της Marsh & McLennan Companies, του παγκόσμιου Ομίλου παροχής υπηρεσιών με περισσότερους από 55.000 υπαλλήλους και με ετήσια έσοδα πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Η Marsh & McLennan Companies είναι επίσης η μητρική εταιρία της Guy Carpenter, της Mercer και της Oliver Wyman.

Στον όμιλο της Marsh & McLennan Companies ανήκουν επίσης οι ακόλουθες εταιρίες:

Guy Carpenter
Στον όμιλο της Marsh & McLennan Companies ανήκουν επίσης οι ακόλουθες εταιρίες: Η Guy Carpenter & Company LLC είναι ηγέτιδα εταιρία παροχής υπηρεσιών σε θέματα αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Με περισσότερα από 50 γραφεία σε όλο τον κόσμο η Guy Carpenter αναπτύσει και εφαρμόζεί λύσεις αντασφάλισης καθώς και λύσεις από αγορές κεφαλαίων για τους πελάτες της σε όλον τον κόσμο. Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει περιλαμβάνει ακόμη λύσεις σε κλάδους όπως Αγροτικής ασφάλισης, ασφαλίσεις Αεροπορίας, Ατυχημάτων, Κατασκευών, Υπερβάλλοντος Ποσού και Ασφαλιστηρίων Ομπρέλα, Ζωής και Υγείας, Ναυτιλίας και Ενέργειας, Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών, Πολιτικών Κινδύνων και Πιστώσεων, Επαγγελματικής Ευθύνης, Περιουσίας, Αντασφάλισης Retrocessional, Εγγυήσεων, Τρομοκρατικών Ενεργειών και Αποζημίωσης Εργαζομένων.

Mercer
Η Mercer είναι ηγέτιδα εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, outsourcing και επενδυτικών υπηρεσιών. Σε συνεργασία με τους πελάτες προσφέρεις λύσεις για την επίλυση των πιο πολύπλοκων θεμάτων που αφορούν σε παροχές του ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιάζοντας και βοηθώντας στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην υγεία, τη συνταξιοδότηση και άλλες παροχές. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες με πάνω από 20.000 υπαλλήλους.

Oliver Wyman
Με γραφεία σε περισσότερες από 50 πόλεις σε 25 χώρες η Oliver Wyman είναι ηγέτιδα εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών management και συνδυάζει την βαθιά γνώση των κλάδων δραστηριοποίησης των πελατών της με την εξειδίκευση της σε θέματα στρατηγικής, λειτουργιών, διαχείρισης κινδύνων, οργανωτικής αλλαγής και ανάπτυξης ηγεσίας. Οι 3.000 επαγγελματιές της εταιρίας βοηθούν τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους και το προφίλ κινδύνου τους και να επιταχύνουν την απόδοση των οργανισμών τους προκειμένου να αδράξουν τις ευκαιρίες.