οικονομικα στοιχεια

Δημοσιέυονται οι Οικονομικές Καταστάσεις της Marsh Ε.Π.Ε. Μεσίτες Ασφαλίσεων για την 46η Εταιρική χρήση, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.